2024 m. kovo 11 d., pirmadienis

Istorija: Kovo 11d - Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Diena

Antrojo Pasaulinio Karo metu Lietuvą okupavo Sovietinė Rusija. Pasikeitus fronto linijoms, vėliau patekome į Nacistinės Vokietijos rankas. O, kai Sovietams pavyko prasimušti, mes vėl grįžome į tų pirmesnių okupantų rankas. Tik šį kartą Sovietai, kažkaip, sugebėjo save palaikyti didvyriais, išgelbėjusiais mus nuo nacių. Yra kvailių, kurie tuo šventai tiki, žinoma, bet tuo netikėjo tuometiniai Lietuviai ir tuo netiki protaujantys dabar. Tuo metu prasidėjo partizaninis karas, pramaišiui su bandymais į diplomatiškus sprendimus. Viltis, kad padėti ateis Vakarai – blėso ir išblėso.

Pirmi tikri pasipriešinimo efektai ėmė rodytis 1987-aisiais, kai nesankcionuotame susibūrime buvo pasmerktas Molotovo-Ribentropo (Molotov-Ribbentrop pact) paktas, kuriuo naciai su fašistais dalijosi Europą. Susiformavo Sąjūdis ir 35 išrinkti jo nariai sėkmingai būrė tūkstančius Lietuvių į mitingus. Pagreitį įgavome išrinkę Seimą, ir, galiausiai, 1989-ųjų Vasario 15 d. paskelbėme savo nepriklausomybę.

1990-ųjų Kovo 11 diena žymi Aukščiausiosios Tarybos susitikimą, kuriame per dvi dienas ir tris posėdžius, pilnai transliuotus radiju ir televizija, buvo sukurti pagrindai laisvai Lietuvai. Nuo išrinktos Balsų Skaičiavimų Komisijos, iki Prezidento. Švenčiame šią dieną kaip savo Nepriklausomybės Atkūrimo dieną, net į darbus daug kam nereikia, nepaisant to, kad istorija tuo, deja, nesibaigė...

Sovietai gi, įsivaizdavę save, kaip labai geranoriškus ir gerus okupantus, taip lengvai mūsų paleisti nė neketino. 1990-ųjų Balandžio 18 dieną buvo įvesta ekonominė blokada, kuri stipriai apribojo arba visiškai sustabdė žaliavų tiekimą. O 1991-aisiais, kad jau mes nepuolėm ant kelių maldauti priimti mus atgal, į Baltijos šalis buvo įvesti Sovietų desantininkai, šarvuota technika – jiems ant kulnų, jau kitą dieną. Minios susirinko ginti savo identiteto, prie spaudos rūmų, televizijos bokšto, bei parlamento. Beginkliai civiliai prieš ginkluotus karius ir tankus. Tebėra išlikusi filmuota medžiaga, verta pažiūrėti, nuo riedančių tankų, iki Rusų karių einančių nuo kabineto, prie kabineto, ieškant transliuotojų (video šis vaizdas prasideda 5,43).

Žuvo 14 žmonių, iš kurių bent vienas – sutrintas po tanku. Jų atminimą žymime Sausio 13-ąją. Tai jei dar svarstote, kodėl jaučiame tiek mažai simpatijų pasiteisinimams, kad „mus sodins į kalėjimus, muš“, dabar žinote. Geriau mirti stovint, nei gyventi klūpant.

Rusijos Federacija, šiuo metu – teroristinė šalis, mūsų Nepriklausomybę pripažino 1991-ųjų Liepos 29 dieną. Ir nuo tada mes tebeaugame. Ne, dar toli gražu iki kokio nors tobulumo, jei toks iš vis egzistuoja. Bet jau tikrai išmokome, kad „prie ruso buvo geriau“ tik tokiem patiem nevykėliams. Likę Lietuviai žino geriau.

Komentarų nėra:

Persikėliau į Wordpress

Blogspot'as yra blogas spottas, tai persikėliau į wordpress: Vakarop