2024 m. vasario 15 d., ketvirtadienis

Istorija | Vasario 16-oji


1918-ais, Vasario 16 dieną buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, kuriuo buvo atkurta Lietuvos Valstybė. Šis aktas suformavo konstitucijos principų pagrindus, kuriais vadovaujasi ir visos kitos Lietuvos Konstitucijos. Jo dėka egzistuoja šių dienų Lietuva.

Ne viskas buvo paprasta, ne. Vokietijos Imperija spaudė su ja sudaryti sąjungą. Signatarai irgi turėjo dėl ko pasiginčyti. Mums draudė aktą publikuoti, bet jau ką mes mokam, tai spausdinti nelegaliai. Vokietijos Imperijai kritus Pirmojo Pasaulinio metu – sukirbėjo viltis, tačiau tolimesnius įvykius turbūt labai puikiai žinote. Tad suprasite, kodėl šio akto prisireikė ir 1990-aisiais, byrant Sovietų Sąjungai. Bet tai jau kita šventė ir apie ją – jos metu.

Ta proga, linkiu visiems tokio išsilaisvinimo nuo tironų ir jų diktatoriškų rėžimų. O Pasauliui: saugių ir atvirų sienų, kuo greičiau.

Su!

Komentarų nėra:

Persikėliau į Wordpress

Blogspot'as yra blogas spottas, tai persikėliau į wordpress: Vakarop